ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС
ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

Ўзбекистон давлат жахон тиллари университети

Вакант лавозимларга ишга кириш учун онлайн хужжат топшириш

ШАХС МАЪЛУМОТЛАРИ

Шахсий маълумотлари
Исми
Фамилияси
Шарифи
Шахсий иденфикатор раками
Туғилган мамлакати
Туғилган вилояти
Туман

Миллати

Дойимий йашаш жойи
Телефон раками

Жинс:

Илмий маълумотлари
Илмий Даражаси
Илмий Унвони

Илмий Ишлар рўйхати

Ихтиролари

ХУЖЖАТЛАРНИ ЭЛЕКТРОН ШАКЛИНИ ЖЎНАТИШ

Диплом
Расм 3x4
Атестат
Малака ошириш гувохномаси
Диплом илова 1-бет
Диплом илова 2-бет
Диплом илова 3-бет
Диплом илова 4-бет
Мехнат дафтарчаси
Паспорт